nlenfrde

Planning tot 30 juni

Beste ouders,logo meiroos

Met deze brief willen we jullie graag duidelijk informeren over de planning die we voor ogen hebben tot en met 30 juni. We bekeken wat nog haalbaar en zinvol is, rekening houdend met de richtlijnen van de overheid.
De beperking op het busvervoer blijft tot op vandaag behouden. Door deze beslissing kunnen we tot onze spijt niet alle klassen verwelkomen. We doen er alles aan om zo veel mogelijk kinderen te ontmoeten.
We hebben dan ook in team beslist om op de volgende manier uit te breiden vanaf maandag 8 juni.
Kinderen die opvang nodig hebben zijn en blijven welkom! Gelieve de school hier wel steeds op voorhand over te verwittigen.

De volledige girafklas wordt verwacht om de lessen te volgen op maandag en dinsdag.
De volledige wolfklas wordt verwacht om de lessen te volgen op donderdag en vrijdag en dit vanaf donderdag 4 juni.
Opstart van de bijenklas op maandag 8 juni. Deze klas zal elke maandag en dinsdag les volgen.
Eén terugkomdag voor de overige klassen.


Bedoeling op deze dag:
- met de klasleerkracht terugblikken op mooie en moeilijke momenten.
- bespreken hoe het maken van de bundeltjes en de werkjes op de computer verlopen zijn.
- samen als klas een aantal fijne activiteiten doen.
- het schooljaar op een aangename manier afsluiten.
- werkjes die nog moeten meegegeven worden uitdelen.

Planning terugkomdagen:
Stokstaartklas welkom op donderdag 18 juni
Vlinderklas welkom op vrijdag 19 juni
Nandoeklas welkom op donderdag 25 juni
Wasbeerklas welkom op vrijdag 26 juni

Voor deze terugkomdagen zal nog een afzonderlijke uitnodiging worden verstuurd!
We hopen dat jullie je zoon/ dochter dan met eigen vervoer naar school kunnen brengen.
Hopelijk is het op deze manier duidelijk en kunnen we het schooljaar toch nog op een mooie manier afsluiten .
Via deze weg willen we ook iedereen nog eens bedanken voor de geleverde inspanningen en het begrip in deze toch wel bijzondere tijden.

 

Met vriendelijke groeten,
Team De Meiroos