nlenfrde

Wie kan er bij ons terecht?

Categorie: Inschrijving Gepubliceerd: dinsdag 21 juli 2015 Geschreven door Super User

"Onze school is er voor kinderen voor wie de onderwijsbehoeften dermate zijn en voor wie al tijdens het gewoon kleuteronderwijs of tijdens het gewoon lager onderwijs aantoonbaar blijkt dat de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn om de leerling binnen het gemeenschappelijk curriculum te kunnen blijven meenemen in een school voor gewoon onderwijs”.

Wij bieden het type basisaanbod aan. Eenvoudig gezegd: wie echt problemen heeft in het het gewoon onderwijs kan mits akkoord van het CLB, ouders en school naar onze school worden verwezen.

 

Hits: 1917