Carnaval

De kinderen van de Vlinderklas lieten zich voor het carnavalfeest eens goed gaan :-)