nlenfrde

Veilig opnieuw starten: De Meiroos werkt eraan!

logo meiroos

Wetteren, 25 mei 2020
Beste ouders,
We zijn héél blij dat de schoolverlaters van onze girafklas goed herstart zijn, zij komen telkens op maandag en dinsdag. Vanaf deze week zullen we ook de schoolverlaters van onze Wolfklas ontvangen voor de lessen, zij komen vanaf dan telkens op donderdag en vrijdag.

Elke dag is er opvang voor alle leerlingen die hier nood aan hebben.Het organiseren van deze lesdagen en opvang , veilig en haalbaar voor iedereen, was en is niet eenvoudig. We maakten risicoanalyses, pasten draaiboeken aan, creëerden ‘bubbels’, stelden poetsschema’s op,  verdeelden de speelplaats in zones, zorgden voor eenrichtingsverkeer, herschikten lokalen, kochten ontsmettingsmateriaal, maakten nieuwe bus routes,…

Dit alles zou niet mogelijk geweest zijn zonder de enorme inzet van iedereen!!En ja, jullie hoorden vermoedelijk vrijdag, net zoals wij, via de media, dat er plannen zijn om de heropstart uit te breiden.  Over deze plannen wordt pas nu woensdag op de Veiligheidsraad beslist.Natuurlijk willen we niets liever dan alle Meirooskinderen terug te verwelkomen op school, maar of dit haalbaar is weten we echt nog niet. Er blijven nog veel vragen en bedenkingen over, onder andere hoe we dit alles volgens de blijvende maatregelen moeten puzzelen / organiseren. De maatregelen inzake leerlingenvervoer versoepelen voorlopig niet . Daardoor kunnen er veel minder kinderen met de bus naar school.We hebben dus duidelijkheid en tijd nodig om alles in goede banen te leiden en om alles volgens afspraken te organiseren.
We brengen jullie op de hoogte van zodra we meer weten.
Alvast bedankt voor jullie begrip.