nlenfrde

Heropstart en opvang vanaf 15 mei

Beste ouder,logo meiroos

Onze school kan veilig herstarten. Vanaf 15 mei krijgen sommige leerlingen dan enkele dagen les op school.  Bij de herstart maakt onze school tijd voor de emoties en zorgen van leerlingen. We doen dat voor alle leerlingen:

 • de leerlingen die opnieuw les krijgen op school
 • de leerlingen die thuis of in de opvang nieuwe leerstof krijgen.

Wie start opnieuw op school vanaf 15 mei? En op welke dagen gaan ze naar school?

Leerjaar - groep

Startdatum

Wanneer lessen op school

Girafklas – enkel schoolverlaters

15 mei

Iedere maandag en dinsdag van 8.45u – 15.40u

(per uitzondering ook op vrijdag 15 mei)

Wolfklas – enkel schoolverlaters

28 mei

Iedere donderdag en vrijdag van 8.45u tot 15.40u op donderdag en op vrijdag tot 15u.

De dagen waarop de schoolverlaters niet verwacht worden op school, verwerken zij de geziene leerstof verder thuis of in de opvang. Alle kinderen die nood hebben aan opvang blijven welkom in de opvang. Hiervoor vragen we wel steeds tijdig te verwittigen. Ter herinnering: op deze dagen is de school niet open wegens pedagogische studiedag / lokale verlofdag: Op deze dagen is er dus geen opvang en ook geen les.

 • woensdag 20 mei (facultatieve verlofdag)
 • donderdag 21 mei (Hemelvaart)
 • vrijdag 22 mei (brugdag)
 • maandag 1 juni (Pinkstermaandag)
 • dinsdag 2 juni (facultatieve verlofdag)
 • woensdag 3 juni (facultatieve verlofdag)

Hoe houden we de school veilig?

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

 • Vaste groepen (contactbubbels): de groepen blijven zo veel mogelijk dezelfde. De leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast lokaal. De verschillende groepen hebben geen contact met elkaar.
 • Aparte speeltijden en lunchpauzes: de leerlingen gaan niet allemaal samen lunchen of spelen op de speelplaats. Zo vermijden we contact tussen de verschillende groepen.
 • Afstand houden (1,5 meter): de leraars en leerlingen houden voldoende afstand van elkaar in de klas, de gangen en op de speelplaats. De leerlingen krijgen les in kleinere groepen (maximaal 14 leerlingen).
 • Mondmaskers: de leerlingen dragen geen mondmasker. Behalve op de bus, dan zijn mondmaskers verplicht. De school voorziet een mondmasker voor je kind als hij / zij met de bus naar school komt. De leraars dragen een mondmasker of geven les terwijl ze een faceshield (= gezichtsscherm) dragen.
 • Netheid: leraars en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel. De lokalen worden regelmatig verlucht. De school maakt de lokalen grondig schoon.

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?

 • Oefen met je kind het correct handen wassen en benadruk het belang van voldoende afstand.
 • Oefen indien mogelijk het correct aan- en afzetten van een mondmasker .
 • Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
 • Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school.
 • Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
 • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
 • Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
 • Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon (09/366 32 49) of via mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
 • Zorg ervoor dat je kind zijn eigen schrijfgerei en schoolmateriaal mee heeft. Materiaal gebruiken van iemand anders kan nu écht niet.
 • Drankfonteintjes werden afgesloten. Geef je kind elke dag 1 of 2 herbruikbare flessen mee gevuld met plat water. Reinig deze drinkflessen iedere avond grondig.
 • Er worden geen warme maaltijden voorzien. Ieder kind brengt zijn eigen lunchpakket mee. Dit wordt opgegeten in de klas, in de eigen klasgroep.

Wat als je kind ziek is?

 • Zieke kinderen moeten thuisblijven.
 • Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
 • Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.
 • Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
 • Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen. Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?

 • De besmette persoon krijgt de nodige verzorging.
 • Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doet een contactonderzoek en neemt de gepaste maatregelen.
 • Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had. Hoe lang en hoe intens was het contact? Dat bepaalt of het om een hoog risico contact of laag risico contact gaat.
 • Is je kind een hoog risico contact van de besmette persoon? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Neem twee keer per dag de temperatuur van je kind. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.
 • Is je kind een laag risico contact van de besmette persoon? Dan mag je kind naar school blijven gaan. Laat je kind buitenshuis een stoffen mondmasker dragen. Je kind moet ook 1,5 meter afstand houden van andere personen. Beperk extra sociale contacten en verplaatsingen. Krijgt je kind ziektesymptomen dan moet je de huisarts telefonisch contacteren.
 • Word je niet gecontacteerd door het CLB? Dan mag je kind verder naar school blijven gaan.
 • Een personeelslid dat ziek wordt op school, vragen we om naar huis te gaan en om de huisarts telefonisch te contacteren.

Wat gebeurt er met de leerjaren die niet starten op 15 mei?

Voor de leerlingen van de andere leerjaren verandert er niets. Ze krijgen de nieuwe leerstof nog altijd thuis. Deze opdrachten worden thuis gemaakt of in de opvang. Wie naar de opvang gaat, brengt het werkbundeltje van school mee.

Hoe wordt de opvang georganiseerd?

 • Welke kinderen vangen we op?
 • Ieder kind van De Meiroos is in principe welkom in de noodopvang. Onze capaciteit is echter beperkt.
 • We hebben iedereen reeds in de loop van volgende week opgebeld. Alle ouders die toen aangaven dat hun kind naar de opvang zou komen, kan naar de opvang komen.
 • Er zijn nog een paar plekjes vrij. Als je kind nog naar de opvang moet komen, neem dan contact op met de school.
 • De leerlingen in de opvang werken in de voormiddag in hun werkbundeltjes die thuis bezorgd werden. Geef dit bundeltje dus telkens mee met je zoon of dochter als die naar de opvang komt.
 • We zorgen voor een veilige opvang. We gebruiken overal dezelfde maatregelen (zie boven).
 • De groepjes van leerlingen in de opvang hebben geen contact met de groepjes leerlingen die les krijgen op school.

Hoe organiseren we het leerlingenvervoer veilig?

 • Omdat de capaciteit op de bus heel beperkt is ifv social distancing vragen we de kinderen zoveel mogelijk om te voet of met de fiets naar school te komen.
 • Wie toch met de bus naar school komt zal geschrankt op de bus zitten, 1 leerling per rij.
 • De leerlingen die met de bus naar school komen moeten een mondmasker dragen. Dit zal door de school voorzien worden.
 • Gelieve uw kind ’s morgens het mondmasker te laten dragen waar het ’s avonds mee van de bus is gestapt.
 • De mondmaskers worden overdag op school gewassen.
 • De kinderen zullen voor ze op de bus stappen hun handen moeten ontsmetten met desinfecterende gel.
 • De chauffeur en de busbegeleider dragen een mondmasker en faceshield.

Wat leren de leerlingen? En hoe gaan we hen opvolgen?

 • Handelingsplanning blijft het uitgangspunt binnen de werking van Buitengewoon Onderwijs. Het klasteam zal voor jouw kind selecteren wat nodig is in functie van het toekomstperspectief van elk kind.
 • Leerlingen mogen niet overbelast worden. Daar zorgen de leraars voor. Ze zorgen voor een evenwicht tussen lessen op school, thuis nieuwe leerstof krijgen en taken en oefeningen.
 • Voor de leerlingen die niet heropstarten blijft( pre)teaching via voltijds afstandsonderwijs van toepassing.
 • Uitstappen, sportdagen en schoolreizen gaan niet meer door dit schooljaar.  Zo hebben de leerlingen meer tijd om te leren en te oefenen.
 • Door de coronacrisis kunnen een aantal afspraken van het schoolreglement niet uitgevoerd worden. Dat is overmacht. Daardoor wijzigt ons schoolreglement.   
 • Leerlingen en leraars moeten het schooljaar goed kunnen afsluiten. We laten je nog weten hoe we dit zullen organiseren.

Hoe bereid je als ouder je kind voor? 

 • Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan. Zit je kind in een groep die nog niet terug naar school mag? Leg dan uit waarom dat nu nog niet kan.
 • Bereid je kind voor: via welke weg gaat je kind naar school, oefen de route met de fiets, leg uit waarom veel mensen een mondmasker dragen, oefen het correct handen wassen, benadruk het belang van voldoende afstand bewaren, leer je kind het correct gebruik van een mondmasker,…

Hoe kan je je kind helpen om te leren? 

Ook als je kind weer lessen op school krijgt, verandert er voor jou niets. Want je kind blijft ook thuis leren en oefenen.

Enkele tips: 

 • Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden.
 • Wanneer kan je kind werken voor school? Maak samen een plan op.
 • Maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor jezelf.
 • Gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.

We weten dat het niet gemakkelijk is. Je doet wat je kan, dat is meer dan voldoende.  

Bij wie kan je als ouder altijd terecht?

 • De school : 09/366 32 49 of seceratiaat @demeiroos.be of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • CLB onthaler Marie: 0490/20 62 23
 • CLB-chat via https://www.clbchat.be (maandag t.e.m donderdag 14u – 21u)
 • Tele-onthaal: www-tele-onthaal.be (dagelijks te van 18u – 23u) of telefonisch via 106
 • awel.be voor kinderen er jongeren (maandag tem zaterdag van 18u – 22u) of telefonisch via 102

Meer informatie?     

 • Wil je graag meer weten over de heropstart van scholen? 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/heropstart-lessen-op-school-informatie-voor-ouders 

Heb je nog vragen, aarzel dan niet om de school te contacteren!

Met vriendelijke groeten,

Tine Vanhoorne                                                                                                     het schoolteam

Directeur