CGG

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) biedt laagdrempelige, psychologische ondersteuning aan kinderen met psychische moeilijkheden. Zij werken ook heel nauw samen met de context van de kinderen.

Ambulante hulpverlening betekent dat je op regelmatige tijdstippen op gesprek komt bij een therapeut van het centrum. De hulpverlening in een CGG gebeurt steeds op afspraak. Er is dus geen opname of verblijf.
Mensen van alle leeftijden kunnen bij het CGG hulp krijgen. In een CGG zijn er aparte teams voor baby’s en peuters (jonger dan 4 jaar), kinderen en jongeren, volwassenen en voor ouderen. Elk team bestaat uit 1 of meerdere psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers. Zij hebben allen een aanvullende psychotherapeutische opleiding gevolgd.

Opstarten in het CGG kan pas na een doorverwijzing, bv. via de huisarts of via een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).
Een CGG is immers niet bedoeld voor iedereen: het richt zich tot mensen met een ernstig psychisch probleem of een probleem dat het risico in zich draagt om chronisch te worden. Voor kinderen kan dit het risico op het ontwikkelen van ernstige psychische of psychiatrische moeilijkheden zijn.