Voor welk onderwijs staan wij.

De Meiroos … Samen groeien!

Groeien op maat!

 • Elk kind kan leren. Samen met ouders en CLB zoeken we naar de juiste manier.
 • Vanuit een brede beeldvorming ontdekken we de talenten en noden.
 • We werken doelgericht in groepen, waar nodig ondersteunen we individueel. 
 • We werken functioneel zodat de kinderen later zo zelfstandig mogelijk door het leven kunnen gaan.
 • We werken ontwikkelingsgericht, vanuit de pijlers ‘ leren leren’ en ‘ sociaal – emotionele ontwikkeling’ en dit via onze geluksvogels en hun vriendjes Mo en Roos.

We hechten veel belang aan het welbevinden van onze kinderen.

De doelen van taal en rekenen blijven belangrijk. We werken aan de basisvaardigheden voor algemene ontwikkeling.

 • In een veilige leeromgeving bereiden we de kinderen voor op de overstap naar een voor hen geschikt secundair onderwijs of een terugkeer naar het gewoon lager onderwijs.

Groeien omringd door een gespecialiseerd team!

 • De leerkrachten zijn gespecialiseerd in het werken met kinderen met leermoeilijkheden en leerproblemen. 
 • Onze school biedt tevens een gespecialiseerd aanbod van logopedie, ergotherapie, en orthopedagogie aan. Deze mensen werken samen met de klasleerkrachten, in en uit de klas.
 • We besteden extra aandacht aan de motorische en muzische ontwikkeling. 

Groeien doe je samen!

 • Ouders zijn onze partner. Samen met hen werken we aan de ontwikkeling van hun kind. Wij organiseren regelmatig klassenraden, met alle betrokken personen. De ouders worden betrokken bij het opstellen van de handelingsplanning
 • We werken samen met het VCLB Wetteren.
 • We zijn een kleine school, gelegen in een rustige, groene omgeving. Daardoor voelen de kinderen zich snel thuis. We streven ernaar om één hechte schoolgroep te vormen. 
 • Wij nemen deel aan culturele, sportieve en sociale activiteiten om het netwerk van de kinderen te vergroten.
 • Onze school groeit mee met de vernieuwingen in het onderwijs.

Groeien vanuit geloof!

 • Wij zijn een Katholieke school, met respect voor andere geloofsovertuigingen.