Inschrijven type basisaanbod?

De Meiroos is een school voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod. Kennismaking met onze werking kan doorheen het schooljaar, maar inschrijven is enkel mogelijk door middel van een M-verslag afgeleverd door een CLB.
Op onze school zitten voornamelijk leerlingen die in het gewone onderwijs niet meer konden volgen omdat de leerstof te moeilijk was/werd of omdat de leerstof te snel werd aangeboden. Deze kinderen krijgen bij ons een nieuwe kans!

UPDATE juni ‘24: voor het schooljaar 2024-2025 zijn er nog 4 plaatsjes vrij.

Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer info.