De Meiroos is een school die deel uitmaakt van het buitengewoon onderwijs type basisaanbod. Spontaan inschrijven is hier niet mogelijk.
Hier zitten voornamelijk leerlingen die in het gewone onderwijs niet meer konden volgen omdat de leerstof te moeilijk was/werd of omdat de leerstof te snel werd aangeboden. Deze kinderen krijgen bij ons een nieuwe kans!

Voor elke toelating tot het buitengewoon onderwijs is een verslag van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) nodig.