CLB-onthalers zijn de eerste aanspreekpunten voor alle leerlingen, ouders en scholen.  Elke school heeft zijn vaste contactpersoon. Zij onthalen en verhelderen elke nieuwe vraag, geven informatie en advies of verwijzen door naar CLB-trajectbegeleiders of externen. Onthalers komen regelmatig op school.  

CLB-trajectbegeleiders stippelen een passende begeleiding uit op maat van de leerling, ouders, en de school. Wanneer nodig kan dit ook een handelingsgericht traject zijn waar diagnostiek gebeurt. Soms kan doorverwijzing meer aangewezen zijn en bekijkt het CLB dit samen met de leerling en/of ouder.  

Voor vragen i.v.m de medische administratie  (bv planning medisch onderzoek, oudervragenlijst , opvolging inhaalmoment, …) kan de leerling/ouder/school terecht bij de  administratieve CLB-verpleegkundige verbonden aan de school.

Hoe vind je het CLB ?

Via de school: Vraag naar de CLB-contactpersoon (onthaler) waar de school mee samenwerkt.

Rechtstreeks: de namen en mailadressen van de CLB-contactpersoon en de administratieve verpleegkundigen van de school vind je terug op de website van VCLB Wetteren: www.clbwetteren.be.

Jaarlijks verspreidt het CLB folders en brieven waarop ze zich bekendmaken: wie zijn de CLB medewerkers en waarvoor kan je bij hen terecht. Er wordt in de agenda van de kinderen ook een sticker voorzien met de contactgegevens van de onthaler en verpleegkundige.

Je bent als ouder verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van je kind (zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders). Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen verzetten. Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB.

Als ouder of leerling kan je ook via de CLB-chatfunctie anoniem een vraag stellen of een verhaal vertellen aan een CLB-medewerker.

Het CLB werkt gratis en discreet.

Het CLB in de Hoenderstraat is op werkdagen open van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur.

Voor de opening tijdens de vakantieperiodes kan je de laatste informatie terug vinden op de website.

Zomersluiting: van 15 juli t.e.m. 15 augustus.

Adres
Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Hoenderstraat 53  – 9230 Wetteren

Tel.  09 369 22 21         info@clbwetteren.be