CLB Wetteren

CLB-onthalers zijn de eerste aanspreekpunten voor alle leerlingen, ouders en scholen.  Elke school heeft zijn vaste contactpersoon. Zij onthalen en verhelderen elke nieuwe vraag, geven informatie en advies of verwijzen door naar CLB-trajectbegeleiders of externen. Onthalers komen regelmatig op school.  

CLB-trajectbegeleiders stippelen een passende begeleiding uit op maat van de leerling, ouders, en de school. Wanneer nodig kan dit ook een handelingsgericht traject zijn waar diagnostiek gebeurt. Soms kan doorverwijzing meer aangewezen zijn en bekijkt het CLB dit samen met de leerling en/of ouder.  

Voor vragen i.v.m de medische administratie  (bv planning medisch onderzoek, oudervragenlijst , opvolging inhaalmoment, …) kan de leerling/ouder/school terecht bij de  administratieve CLB-verpleegkundige verbonden aan de school.

Hoe vind je het CLB ?

Via de school: Vraag naar de CLB-contactpersoon (onthaler) waar de school mee samenwerkt.

Rechtstreeks: de namen en mailadressen van de CLB-contactpersoon en de administratieve verpleegkundigen van de school vind je terug op de website van VCLB Wetteren.

Het CLB werkt gratis en discreet.

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Hoenderstraat 53  – 9230 Wetteren

Tel.  09 369 22 21         

info@clbwetteren.be

https://www.vrijclb.be/vrij-clb-wetteren