Eigen dak

Eigen dak is een sociale huisvestingsmaatschappij. Zij zoekt woning voor gezinnen met een bescheiden inkomen.

Als school huren wij een garagebox van Eigen Dak voor de stockage van onze fietsen.

Via deze link vind je de contactgegevens:

https://www.eigendak.be/Info/Contacteer-ons

Kandidaten voor een woning worden op een wachtlijst geplaatst.

Aanmelden hiervoor kan via de website.

https://www.eigendak.be/