Leersteuncentrum Wetteren Aalst Ninove

Als school voor Buitengewoon Onderwijs werken we nauw samen met het gewoon onderwijs.

Een leersteuncentrum helpt bij de ondersteuning van kinderen met een beperking in het gewoon onderwijs. Ondersteuners zijn vaak leerkrachten met ervaring in het buitengewoon onderwijs die op de scholen ondersteuning bieden. Zij beschikken dan ook over de nodige hulpmiddelen om deze kinderen goed te kunnen begeleiden.

Voor onze regio werken we samen met het WAN-team (Wetteren – Aalst – Ninove). De samenwerking gebeurt onder de vorm van materialen uitwisselen, ondersteuners die een periode komen meedraaien in onze school om de doelgroep beter te leren kennen, overlegmomenten, … .

Leren van elkaar, als collega’s, staat hierbij voorop.