Boeken … zo leuk!

Het is opnieuw zover, naast het kwartierlezen waar alle klassen aan deelnemen. Starten we ook dit schooljaar ons niveaulezen opnieuw op en dit dankzij alle vrijwilligers die het leesplezier , leesbegrip van onze kinderen mee de hoogte willen duwen. Het is een plezier om jullie zo talrijk te ontvangen. Hierdoor kunnen we maar liefst 15 vaste groepjes maken.