Hebben jullie het ook gezien?

Als echte KAGOE’ S stonden heel wat kinderen vol bewondering te kijken naar de gedeeltelijke zonsverduistering die ons te beurt viel vandaag.

Ze luisterden heel aandachtig naar de uitleg de de leerkrachten daarbij gaven en dit van klein tot groot.