Het beroepenhuis

De kinderen van de bizon- en de wolfklas trokken er vandaag op uit . Hoe veilig naar de trein stappen? Hoe correct de trein nemen? Hoe ons gedragen op een nieuw te verkennen plek. De leerlingen werkten reeds een project uit rond beroepen. Vandaag mochten ze proefondervindelijk kennis maken met een heleboel beroepen. Het een al wat bekender dan het andere.