Let’s save food-vervolg

Ook de Wolf- en de bizonklas trokken er op uit om kennis te maken met Let’s save Food.

Een kans om een aantal organisaties in onze buurt te leren kennen en drempelverlagend te zijn voor zij die het wensen en willen.