Mooi-makers op weg…

Het mooi weer hadden ze in ieder geval al mee, de kinderen van de Nandoe- en Beverklas trokken er dan ook met plezier op uit om hun taak te volbrengen. De omliggende straten werden opnieuw vrij gemaakt van het rondslingerende afval.