Mooimakers aan het werk!

De kinderen van de Vlinderklas trokken er vandaag in de omgeving van de school op uit om alle zwerfvuil op te rapen.

En dit alles onder het goedkeurend oog van een schitterend zonnetje.

Goed gedaan!