Thuis op school … een feest!

Vandaag gingen we van start met ons Inter-levensbeschouwelijk project ( ILC) FEEST en dit in samenwerking met het agentschap integratie en inburgering en het project: “Thuis op school” maar ook de ouders die zich konden vrijmaken. En een feest werd het zeker wel!

Geen regen en dus konden alle activiteiten doorgaan op de voorziene locaties.

We startten met een onthaal voor de aanwezige ouders o.l.v. Dileck en Lieve het werd een boeiend en zeker zinvol gesprek tussen de aanwezigen met als onderwerp… ja je raadt het al FEEST. Wie, wat, waar, hoe, waarom?

Hierna konden ouders en alle groepen op wandel met een aantal opdrachten

van verbindend zingen

verbindend creëren: Welkom aan onze FEEST -tafel : Hoe ziet jullie tafel eruit? Wat vinden jullie een feestmaal?

naar verbindend bewegen-creëren: Wat zie je er feestelijk uit!

tot uiteraard verbindend verdiepen met een aantal stellingen en en dilemma’s rond o.a. het thema VASTEN

om uiteindelijk gezamenlijk af te sluiten en een dankwoordje te zeggen 😉 We waren echte geluksvogels deze voormiddag die onze geluksvogel voor MAART en APRIL al een meer dan welkom konden heten Hokko die zegt GEEF! want delen maakt gelukkig . Wel Hokko, ons GEVEN aan elkaar en voor elkaar dat deden we deze voormiddag zeker en vast ! Dankjewel!!!!