Zie je ze al? … De buitenkeuken

Op het moment dat de Wolfklas aan de slag is in de buiten tuin, zitten de kinderen van de bizonklas niet stil. Ze gaan verder aan de slag met de buitenkeuken die ze aan het ontwikkelen zijn voor op de speelplaats. Ze zijn toch wel iets aan het creëren waar ze héél trots mogen op zijn. Hopelijk zal iedereen er ook zorg voor dragen zodat we nog lang kunnen vertellen wie hier zo hard aan hebben gewerkt.